Inici

L’ ACIAC és una associació científico-sanitària i professional, sense ànim de lucre, constituïda per infermeres i llevadores acupuntores, interessades a incorporar la utilització dels instruments procedents de la Medicina Tradicional Xinesa a les Cures Infermeres.

 

Missió i valors

L’ACIAC considera a les infermeres i infermers com a professionals claus, preparats i competents per exercir l’Acupuntura i altres instruments procedents de la Medicina Tradicional Xinesa . Els infermers tenim una formació acadèmica sòlida i científica, contemplem la formació continuada, actualització de coneixements i estem en creixement continu.

L’ ACIAC vol exercir un lideratge ferm en el desenvolupament de les infermeres i infermers acupuntors per poder ser un referent associatiu; i així promoure també línies de recerca específiques, en el marc d’un paradigma holístic i integratiu.

Els nostres valors estan lligats a l’essència infermera i a la filosofia de la Medicina Tradicional Xinesa;  impartim cures intentant restablir l’equilibri energètic. Treballem per a i amb les infermeres i infermers acupuntors amb responsabilitat, compromís, professionalitat, rigurositat, transparència i transversalitat.

Els nostres objectius

  • Fomentar, promoure i divulgar l’acupuntura i altres tècniques terapèutiques de la Medicina Tradicional Xinesa com a instruments de cures infermeres.
  • Promoure, fomentar, facilitar, coordinar i desenvolupar activitats científiques en l’àrea de l’acupuntura i la infermeria.
  • Promoure, coordinar i desenvolupar programes per informar l’opinió pública, en general, i a tot el col·lectiu infermer, sobre les novetats de recerca en l’àrea de l’acupuntura aplicada a les cures infermeres.
  • Promoure l’educació en l’àrea de l’acupuntura sota el punt de vista infermer.
  • Obtenir fons econòmics i de suport necessaris per promoure projectes de recerca i comunicació de l’acupuntura aplicada a les cures infermeres.
  • Col·laborar amb altres societats d’acupuntors i societats científiques i culturals que es creguin convenients, de dins i fora del seu àmbit territorial.
  • Ser un referent dels infermers i infermeres acupuntores associats a l’ACIAC, així com la seva representant davant d’altres societats, comissions de Teràpies Naturals i/o Col·legis professionals.
  • Promoure la inclusió de l’acupuntura i altres tècniques de la Medicina Tradicional Xinesa com a instruments de cures infermeres dins el Sistema Català de Salut.