Els nostres objectius

  • Fomentar, promoure i divulgar l’acupuntura i cheap jerseys china altres tècniques terapèutiques de la Medicina Tradicional Xinesa com a instruments de cures infermeres.
  • Promoure, fomentar, facilitar, coordinar i desenvolupar activitats científiques en l’àrea de l’acupuntura i la infermeria.
  • Promoure, coordinar i desenvolupar programes per informar l’opinió pública, en general, i a tot el col·lectiu infermer, sobre les novetats de recerca en l’àrea de l’acupuntura aplicada a les cures infermeres.
  • Promoure l’educació en l’àrea de l’acupuntura sota el punt de vista infermer.
  • Obtenir fons econòmics i de suport necessaris per promoure projectes de recerca i comunicació de l’acupuntura aplicada a les cures infermeres.
  • Col·laborar amb altres societats d’acupuntors i societats científiques i culturals que es creguin convenients, de dins i fora del seu àmbit territorial.
  • Ser un referent dels infermers i infermeres acupuntores associats a l’ACIAC, així com la seva representant davant d’altres societats, comissions de Teràpies Naturals i/o Col·legis professionals.
  • Promoure la inclusió de l’acupuntura i altres tècniques de la Medicina Tradicional Xinesa com a instruments de cures infermeres dins el Sistema Català de Salut.